Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 3. september 1937

Studentene fra 1884 samlet seg også i år til en liten festlighet i går. Det er vemodsfullt å se, hvor antallet skrumper inn, og hvor mange kjente ansikter der savnes. Min venn overlege Alexander Holst fra Trondhjem var der, og vi hadde det meget hyggelig sammen. Vår gamle klassekamerat direktør Karl Wefring var også møtt frem. Men man så på ham, at han var syk og en merket mann – han har inntil det siste sett så ungdommelig ut og vært så vital, at det var vondt å se forandringen.