Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 1. september 1937

Sammen med a/s Hafslunds representantskap var jeg igjen innbuden til middag på Hafslund hovedgård, der hermed igjen åpnet sine porter efter den restaurering av den gamle gård som selskapet har latt foreta under ledelse av arkitekt Arnstein Arneberg.

Vi reiste herfra i solskinnsbuss og kom til Hafslund ved 3–4-tiden om eftermiddagen. Vi benyttet tiden før middagen til å gå gjennom bygningen og parken, hvilken siste også så noenlunde er brakt tilbake til sitt opprinnelige utseende.

Hovedbygningen var ikke til å kjenne igjen, efter at alle de tilbygninger og forandringer den hadde gjennomgått, da den i 90-årene kom i tysk besittelse, var fjernet, og bygningen var brakt tilbake til det gamle slottslignende anlegg som familien Elieson efter brannen lot oppføre ca. 1760 efter franske arkitekters tegninger.

De malplasserte verandaer og balkonger er således fjernet, og inngangen så vel fra gårdsplassen som fra parken har fått sin gamle monumentale karakter.

Arkitekt Arneberg har virkelig hatt en "lykkelig hånd" ved dette restaureringsarbeid, og det har vært en lykke for a/s Hafslund, at vi på den tid, selskapets økonomiske stilling var blitt slik, at det kunne skride til dette gjenreisningsverk, her i landet hadde en så helt igjennom forståelsesfull og kyndig arkitekt som Arnstein Arneberg, der også har en så fin og artistisk smak for interiører, til å forestå det vanskelige arbeid. Arneberg har også forestått monteringen av og innkjøpet av møbler til festleiligheten i 2. etasje med den imponerende riddersal, der også er ført tilbake til sin gamle skikkelse. Arneberg har møblert værelsene med møbler fra tiden ca. 1750 – dels ved innkjøp av møbler fra selve perioden, dels ved å la sådanne forarbeide i samme stil. Hans valg av farger til tepper, møbeltrekk og gardiner m.v. er så sikker, harmonisk og vakker, at man ikke kunne ønske noe annerledes.

Middagen var meget god og stemningen meget belivet. Vi reiste tilbake i buss ved 10 ½-tiden om aftenen.

Hafslund er sikkert nå – ved siden av Wedels Jarlsberg hovedgård – det vakreste og artitektonisk mest stilfulle herregårdsanlegg vi har her i Norge, og de representanter for Østfold, der var til stede i går, uttalte også at fylkets befolkning var lykkelige og stolte over å ha dette byggverk innen fylkets grenser som det rike kulturminne det er.