Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 18. juni 1937

I Russland fortsetter Stalin sine myrderier – nå sist er det gått ut over flere av de høyeste offiserer i den russiske hær, de har vært anklaget for høyforræderi ved å ha stått i forbindelse med utenlandske militærkretser og særlig for å ha konspirert sammen med den tyske generalstab. Krigsretten har beredvillig stilt seg til Stalins forføyning og dømt en rekke generaler til døden, deriblant den kjente marskalk Tukhatschewski og den tidligere militær­attache i London, general Putna. Og for en ukes tid siden ble de alle henrettet. Hvor meget det har vært i disse anklager, er det vel umulig å si for andre enn de helt innvidde, men Stalin er i ethvert fall atter engang kommet sine motstandere i forkjøpet.

Men en slik utrensning av noen av den russiske hærs mest kjente og dyktige ledere kan i ethvert fall ikke unngå å svekke den russiske hærs prestisje, hvilket må være farlig under de tider, alle nasjoner nå lever under – frykt for en snarlig krig, hvori ingen vet hvem som kan bli innblandet.