Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 12. desember 1936

Elise Frølich hadde i går innbudt oss til middag sammen med Heyerdahls for å feire Minkas 71. fødselsdag. En av disse små intime middager med en raffinert meny, som hun eksellerer i.

Efter kaffen reiste vi ned til Mois og Randi Heyerdahl, der har et stort og utmerket radioapparat for å høre kong Edward 8s avskjedstale til det engelske folk.

-----

Det var jo et historisk øyeblikk, og jeg kan ikke nekte for, at jeg var helt betatt av situasjonens alvor, da kongens røst lød gjennom eteren fra Windsor Castle. Der var noe hest og brustent over kongens stemme, og man merket at han var beveget.

Han meddelte sitt folk at grunnen til at han nå så seg drevet til å frasi seg tronen var, at han fant det umulig å bære den tunge ansvarets byrde og gjøre sin plikt som konge slik han ønsket det, uten hjelp og støtte av den kvinne han elsket.

Og han tilføyde at beslutningen om tronavsigelsen ikke var påvirket av denne kvinne, der tvert imot hadde prøvd å få ham til å treffe en annen beslutning.

Og efter å ha rettet en takk for all den vennlighet, han alltid hadde møtt innen alle lag av det engelske folk, sluttet han med ordene "God bless you all, God bless the king". Avisene i dag meddeler, at prins Edward efter talen gikk rett inn i sin bil og kjørte til Portsmouth, hvor han gikk om bord i en engelsk destroyer, der førte ham til den franske havneby Boulogne.

Var denne kjøretur i den mørke vinternatt de siste øyeblikk, han skulle tilbringe i det land, som hadde stilt så store forventninger til sin konge?