Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 21. september 1936

Vi kom i middags tilbake fra en weekend tripp til Losby, der var begunstiget av det herligste høstvær med ren sommervarme. Jeg fikk igjen en vidunderlig skogtur sammen med Kathrines niese Rosa Martens, der bor der oppe for å hygge for Kathrine i denne vanskelige tid.

Kathrine er forresten merkelig kjekk. Det hjelper henne jo godt, at hun har så meget å gjøre. Hun har selv overtatt hele styret av Losby bruk med fhv. stortingsmann Finn Blakstad på Borgen i Sørum som konsulent og rådgiver. Blakstad har overlatt selve driften av sin eiendom til sin sønn og har derfor den nødvendige tid til sin disposisjon.

Kathrine har allerede så og si solgt Munkedammen, den gamle tradisjonsrike eiendom i byen, der nå skal rives og gi plass for en rekke leiegårder. Også Refsnes på Jeløy vil hun selge – Kathrine har i grunnen aldri likt seg særlig her, men Lorentz elsket å være der de par førsommermåneder. Losby, som var deres stadige residens, like til gamle fru Boeck døde, har alltid vært hennes yndlingssted.

Det er vemodig å tenke på, at vi ikke mer skal komme til Refsnes og tilbringe noen glade sommerdager der i det hyggelige gammeldagse hus nede ved Oslo­fjorden. Og all selskapeligheten på Munkedammen blir da kun et rikt og uforglemmelig minne. Der er ingen i vår venne‑ og omgangskrets, der kan erstatte Lorentz.