Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 21. juli 1936

Lorentz'' bisettelse fant sted i krematoriet i går. Slekt, venner og hans mange arbeidere hadde fylt kapellet til siste plass. Der var en overveldende blomsterprakt på og rundt båren ‑ der var vakre kranser både fra kongen og dronningen, kronsprinsparet og fra en rekke institusjoner.

Pastor Fjelberg forrettet, hans tale var velsignet enkel og likefrem uten fraser og prestepatos. Og det bilde han risset opp av Lorentz'' personlighet, var vakkert og treffende.

Efter bisettelsen kjørte vi – Barbara var kommet ned fra Modum til denne – sammen med Wilhelm Nicolaysens opp til Losby til middag. Der var kun Kathrines søsken og deres barn, fru professor Boeck, kammerjunker Boeck fra København, der var kommet hit opp til bisettelsen som representant for den danske gren av familien, marskalkene Wilhelm N. og jeg med våre koner samt frøken Lily Due.

Kathrine holdt seg merkelig kjekk hele tiden, om enn jeg, der satt ved siden av henne, merket at det kostet kamp å holde seg oppe.

Wilhelm Nicolaysen holdt minnetalen over Lorentz – kort og vakkert. Jeg talte for Kathrine. Kammerjunker Boeck brakte en takk fra Lorentz'' familie i Danmark og advokat Brinch fra Kathrines familie.

Med Lorentz utdør den mannlige gren av familien Boeck i Norge, hvor den blant sine medlemmer har talt mange kjente vitenskapsmenn, særlig på medisinens område. En sønn av biskop Erichsen i Bergen, der var gift med en frøken Boeck, har imidlertid for en del år siden fått tillatelse til å anta morens familienavn.

Dagen i går var en av de vakreste sommerdager, vi har hatt i juli. Hagene på Losby sto i sin fulle blomsterprakt.

Ved 8‑tiden var vi tilbake i Oslo.