Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 18. juli 1936

Jeg er nettopp kommet hjem fra en liten sørgehøytidelighet i Røde Kors – da Lorentz'' båre ble ført ut og til kapellet på krematoriet. Den var meget stemningsfull – der ble sunget et par salmer og en ung pastor Fjelberg holdt en ganske kort, men gripende andakt.

Kathrine var merkelig kjekk. Først da kisten ble ført ut, brast det for henne – stakkars. Vi fulgte henne opp til krematoriet.

Kathrine har bedt meg være marskalk ved begravelsen sammen med Lorentz'' eldste barndomsvenn, advokat Wilhelm Nicolaysen.