Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 15. juli 1936

Fru Mona Wilhelmsen telefonerte til meg ved 7‑tiden i aften og meddelte at Lorentz Boeck var død stille og rolig i eftermiddag kl. 5.20.

For Barbara og meg blir det et tap, som ikke kan erstattes – han var den mest trofaste venn. En åpen og ærlig natur, i hvem der ikke var svik. Og den åpne og elskverdige gjestfrihet, hvormed Kathrine og han mottok sine venner på deres gamle eiendommer Losby, Munkedammen og om sommeren på Refsnes på Jeløen, gjorde mange mennesker glade og lykkelige. De fikk alltid sine gjester til å føle seg glade og som hjemme – fra de kom, til de drog bort – det siste alltid med vemod.

Vi vil bevare minnet om denne noble venn i trofast og takknemlig erindring. Gud velsigne minnet om ham.