Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 2. juni 1936

Min kjære venn Lorentz Boeck ligger alvorlig syk. Han har flere ganger følt seg mindre vel i vinter – trodde det var influensa, der plaget ham, men han, som aldri i sitt liv hadde vært syk, ville ikke gi seg over, men holdt seg oppe. Efter påsken fikk han imidlertid så sterk feber, at han måtte finne seg i å gå til køys. Legene har imidlertid ikke kunnet finne ut, hva der egentlig feilte ham. Snart het det at det var isjias – snart en lettere giktfeber. Men da feberen vedble uke efter uke – skjønt med sterkt vekslende temperatur – ønsket legene ham overflyttet fra Losby til Røde Kors for å kunne ha daglig tilsyn med ham.

Han blir stadig slappere og ligger som i en døs og vil ikke motta noe besøk, når unntas niesene og Wilhelm Nicolaysen, som hjelper ham med hans forretninger.

Legene synes formentlig ikke å være kommet til klarhet over, hva der ligger til grunn for den stadige feber med vekslende temperatur – men at det skyldes en eller annen forgiftning, kan vel ikke være videre synderlig tvilsomt.