Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Lillehammer Turisthotel, 26. mai 1936

Jeg fikk i dag eftersendt hit et brev fra et pressebyrå i Oslo, der ba meg sende det mitt fotografi samt en del biografiske opplysninger i anledning av, at min 70 års fødselsdag nærmet seg.

Jeg svarte straks tilbake, at jeg hverken ønsket noe fotografi eller noen biografi i avisene i anledning av min 70 års dag, og at jeg ville anmode Norsk Telegrambyrå om å meddele samtlige aviser mitt ønske i så henseende. Det er jo noe, som ikke vedkommer allmennheten, og jeg vil gjerne få lov til å tilbringe dagen i all stillhet med mine nærmeste uten noen obligat hyllest og den ved slike anledninger alminnelige "kransepålegning" fra de forskjellige institusjoner og styrer jeg er i forbindelse med.