Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, mai 1936

Det gikk som forutsett med omvalgene i Frankrike. Folkefronten vant stort – og man mener, at Léon Blum som leder av det største av folkefrontens partier – sosialistene – kommer til å bli regjeringens sjef. Hittil har denne rike, artistisk innstilte salongsosialist vegret seg ved å gå inn i noen regjering og også påta seg ansvar, men nå blir han nok nødt til det.

Den ting, at kommunistene på grunn av valgkartellet har erobret en rekke mandater, burde gi de sosial‑radikale noe å tenke på. De vil jo – likesom det norske Venstre – pretendere å være et borgerlig parti, og de franske kommunister er Moskvas rene avleggere.