Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 7. mai 1936

Etiopierne er fullstendig slått – keiseren med gemalinne, sønn og hoff har forlatt Addis Abeba og har foreløpig tatt sin tilflukt til Djibouti i fransk Somaliland, der er forbundet ved jernbane med Addis Abeba. Førenn han forlot sin hovedstad, åpnet han sitt slott for massene til plyndring, som de selv­følgelig straks benyttet seg av. Særlig later det til at slottets vinkjeller ble satt pris på. Og i beruset tilstand skred mobben til brann, plyndring og mord, så de skikkelige innbyggere måtte søke tilflukt til de fremmede legasjoner, hvor man ble formelig beleiret, og legasjonssjefene har måttet anmode de italienske hærførere om hurtig å begi seg til hovedstaden for å komme dem til unnsetning og gjenopprette ro og orden.

Mussolini triumferer og anser nå hele Etiopia som erobret og som italiensk land og er sikkerlig lykkelig over, at det Laval‑Hoareske fredsforslag ble infamt kastet.