Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, april 1936

Der har vært nyvalg til det franske kammer – og det er ikke synderlig tvil­somt, at den såkalte "folkefront" vil få en betydelig majoritet, uaktet der skal være omvalg i en stor del av valgkretsene. Folkefronten er en samling av sosialister, kommunister og de sosialradikale, der svarer til vårt Venstre og må sies å være borgerlige. De er sveiset sammen ved frykten for at fascismen skulle få makt også i Frankrike. Da der foreligger avtaler mellom dem om, at de ved omvalgene skal stemme på den kandidat, der har fått flest stemmer av disse 3 partier – en borgerlig blir således i tilfelle nødt til å stemme på en kommunist – er der efter utfallet av de første valg ikke tvil om, at folkefronten vil seire stort.

En av de grunner, der har medvirket i første rekke til dette valgresultat, er sikkert Lavals hardhendte nedskjæring av de offentlige funksjonærers lønninger. De var nå kommet ned til et lavmål, der må karakteriseres som et eksistensminimum og knapt nok det – og funksjonærklanen er en meget tallrik klan. Og da Laval til tross for alle sine nedskjæringer ikke kunne bringe balanse i budsjettet, brast tålmodigheten. Også arbeidernes lønninger har ligget betydelig lavere enn i andre land til tross for at leveomkostningene stadig var stigende.