Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, ultimo mars 1936

Folkeforbundet har enstemmig konstatert at Tyskland har gjort seg skyldig i traktatbrudd ved militært å besette den demilitariserte sone i Rhinland.

Ingen vil imidlertid gå til handling, og Folkeforbundets resolusjoner blåser selvfølgelig Tyskland et langt stykke. Det er alene brutaliteten, der står i kurs.

Efter samlingen i Folkeforbundet har Locarnomaktene hatt møte og besluttet å søke å få den oppståtte tvist med Tyskland ordnet i minnelighet ved forhandlinger.

Mens disse forhandlinger pågår, skal de tyske militærkorps trekkes minst 20 km bort fra den franske grense, og et politikorps av britiske og italienske tropper skal gjøre vakttjeneste ved den franske grense. Spørsmålet om den av Frankrike avsluttede pakt med Sovjet‑Russland strider mot Locarnopakten og gav Tyskland berettigelse til å anse seg som løst fra denne, skulle innbringes for den internasjonale domstol i Haag.

I uttalelser fra engelske politikere og i den engelske presse skinner det imidlertid på en besynderlig måte igjennom, at ingen betingelser ikke er ufravikelige, men at tyskerne godt kan "prute". Det sannsynligste er vel imidlertid, at Hitler gir en god dag i det hele og sier "Jeg smir, jeg ruster."