Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 24. februar 1936

Vi var i går i middag i den franske legasjon hos den nye franske minister her, Mr. og M''me Ristelhueber. Middagen skulle ha funnet sted for 1 måneds tid siden, men vi fikk da avbud på grunn av den engelske konges død.

Gjestene var for størstedelen diplomater, den nye amerikanske minister med frue Mr. og Mrs. Biddle, der begge skal høre til USAs rikeste familier, den hollandske og den belgiske charge d''affaires med frue, den kinesiske minister Wang med frue, utenriksråd Aubert med sin nye frue, Walther og Anita Halvorsen foruten oss. Jeg var tilsagt å føre Mrs. Biddle til bords, men efter diplomatskikk plassere henne på en plass og meg selv på en helt annen kant. Jeg kom ved siden av den unge, vakre og charmerende fru Aubert født Swanstrøm – filmskuespillerinnen Tove Tellback – så jeg stod meg på byttet.

Efter bordet hadde jeg imidlertid en lengre samtale med Mrs. Biddle, der gjorde et meget elskverdig inntrykk, men talte meget dårlig fransk, uaktet de i flere år har bodd en del av året i Paris. Den kinesiske ministerfrue Madame Wang talte derimot et perfekt fransk – helt som en innfødt og uten ringeste aksent.

Minister Ristelhueber er født i Peking og har et godt kjennskap til kinesiske forhold. Det var meget interessant å være til stede i røkeværelset og høre ministeren og madame Wang utveksle meninger om Kina og kinesiske forhold – mens de bladde i ministerens forskjellige samlinger av billeder fra dette Østens merkelige rike.

Minister Ristelhueber virker mer som en lærd enn som en diplomat av fag. Hans frue er derimot meget mondén og har meget av pariserinnens verve. De er begge meget elskverdige og imøtekommende.