Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 30. november 1935

Norske Selskab holdt i går festmiddag i anledning av 150-årsdagen for dikteren Johan Herman Wessels død. Dødsdagen er riktignok den 29. desember, men midt i juletiden er det jo vanskelig å samle folk.

Det er meget sjelden, at jeg i de senere år går i Norske Selskab – men formannen, sekretær J.P. Bull, som jeg traff hos Boecks i middagen for kongen fornylig, ba meg innstendig om å komme til denne fest, da man gjerne så, at noen av de eldre medlemmer av klubben kom til stede ved denne anledning. Og jeg angret ikke på, at jeg efterkom anmodningen.

Det var virkelig en strålende fest – belivet og morsom – og med en forholdsvis enkel meny.

Skuespiller Einar Sissener og teatersjef Halfdan Christensen leste under middagen noen av Wessels mest kjente dikt som ”Hundemordet” og ”Smeden og Bageren” – den første med betydelig mer hell enn den siste, der åpenbart ikke hadde giddet å forberede seg.

Ved kaffen, som ble inntatt ved middagsbordet, holdt professor Francis Bull et meget morsomt og spirituelt kåseri over Wessel, og tegnet et bilde av dikteren som i alle fall delvis kastet nytt streiflys over hans liv og diktning. Professor Bull forsto også begrensningens kunst – og unngikk all vidløftighet og alt snikk‑snakk. Jeg erindrer med gru professor Vilhelm Andersen ved Norske Selskabs 100-årsjubileum, da vi på grunn av de forskjellige talers lengde satt til bords i mer enn 3 stive klokketimer.