Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 27. juli 1935

Allerede gjennom lengre tid har der foregått troppeforsendelser fra Italia til dets afrikanske besittelser ved Etiopias grenser, og det språk Mussolini fører overfor den etiopiske Negus gjør det lite tvilsomt at den italienske diktator vil ha krigen. Det er det smertefulle nederlag, italienerne led ved Adua i sin kamp mot etioperne, der skal hevnes, forsmedelsen skal vaskes av og den italienske krigerære gjenopprettes. Og Italia må se å skaffe plass for sitt befolkningsoverskudd – og videre også skaffe seg de råmaterialer, som Italia selv kun karrig er forsynt med. Den økonomiske tilstand i Italia blir mer og mer vanskelig – og det gjelder derfor å få folkets oppmerksomhet vendt til andre kanter.

Men Etiopia er medlem av Folkeforbundet – Italia medvirket selv meget ivrig til å akseptere Etiopias medlemskap, og ville ikke høre på Englands advarsler – og spørsmålet blir, om Folkeforbundet rolig kan se på, at Italia uten grunn – ti noen plausibel grunn foreligger der, alle Mussolinis bravader til tross, ikke – går til angrep på Etiopia, uten å gripe til de midler overfor an­griperen, som folkeforbundspakten forutsetter brakt i anvendelse.