Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Modum Bad, 16. juli 1935

I år har vi virkelig fått tilbake en av de gode gamle sommere med sol og meget varme. Så megen varme, at da jeg skulle reise hit opp i bil, foretrakk jeg å vente til ved solnedgang. Jeg bilte over Sollihøgda og rundt Tyrifjorden – og det var en vidunderlig vakker tur i den lune kveld. Barbara har vært her oppe siden ca. 20. juni. Det går jo litt fremad – og dr. Reimers Reksten er fornøyd med fremskrittene, men det går i ethvert fall uendelig langsomt. Og det er trist å se henne bli kjørt i en rullestol.

Her er mange badegjester og mange kjente blant dem.

Det er nesten for varmt til å gjøre lengre spaserturer, og jeg vil jo også være mest mulig om Barbara i de få dager, jeg kan være her.

I lørdags var der stor fest for betjeningen ved badet med prosesjon, teater­stykke, dans med meget annet. En del fornøyelige figurer og gode masker – Hedvig Stang som brudgom, fru dr. Frich som brud og byfogd Furu som baby‑gutt var helt groteske og vakte megen jubel. Vi holdt oss for øvrig mest utenfor festsalen, for luften var altfor overopphetet og trykkende.

Blant badegjestene er den mer enn 95‑årige sorenskriver Enger. Han er visst fremdeles fullt åndsfrisk, men så mer ut som et gespenst enn som et menneske. Og man må be sin Gud forskåne seg for å bli så gammel.