Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Lillehammer turisthotel, 14. juni 1935

Heldigvis er Barbara nå såvidt restituert, at jeg har kunnet ta min vanlige lille vårferie her oppe.

Her er meget få mennesker, så jeg kan riktig hvile ut og får daglig mine lange spaserturer i mark og skog.

Forleden hadde hotellet besøk av en pikeklasse fra Rosenhoff folkeskole med sin lærerinne i spissen. Denne fortalte meg at elevene sparer sammen i et år for å kunne ta en slik liten tur på et par dager. Småpikene på Rosenhoff skole kom fra de fattigste hjem i Oslo. Men alle var de pene og ordentlig kledd og oppførte seg uklanderlig. Enkelte savnet visstnok det mest elementære kjennskap til å spise pent – men det var unntakelser. Om aftenen når de kom hjem fra sine utflukter sang, danset og lekte de naturlig og utvungent og uten å forstyrre eller sjenere noen.

Da jeg stolt fortalte noen utlendinger, at disse unge piker – efter hva deres lærerinne hadde fortalt meg – kom fra vår hovedstads fattigkvarterer, ble de høylig imponert og kunne ikke noksom betone, at vi måtte leve i et lykkelig og velstående samfunn.

Måtte vi bare være nok takknemlige. Og man må undres over, at der her i landet kan være en sånn frodig jordbunn for hat og misnøye.

Småpikene hadde innen sitt opphold her, foruten besøk på de Sandvigske Samlinger, foretatt utflukter til Bjørnsonmuseet på Aulestad og til det nye høyfjellshotell på Nordseter ovenfor Lillehammer. Da jeg spurte noen av dem, hva det hadde vært morsomst å se under deres besøk her oppe, svarte de enstemmig at det var turisthotellet her.