Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 18. april 1935

I den italienske by Arezzo har Frankrike, Italia og England satt hinannen­ stevne for å drøfte noen av de vanskelige og truende problemer i europeisk utenrikspolitikk – og det forlyder at man er kommet til enighet om en felles opptreden. I alle fall er dette tilfelle med den måte, hvorpå Folkeforbundet skal møte Tysklands ensidige opprustning i strid med gjeldende traktater.

Folkeforbundets rådsmøte har derefter enstemmig uttalt sin fordømmelse over Tysklands opptreden ved i april med vedtatte avtaler å gjennomføre verne­pliktsloven og opprustning. Et medlem av rådet – Danmark – unnlot å stemme.

Folkeforbundets rådsbeslutning blir jo imidlertid et slag i luften, som Tyskland blåser et langt stykke. Men det måtte jo til.

Italia og Frankrike – der siden fredsslutningen har vært meget kjølige like overfor hinannen, særlig har Italia og ikke minst den italienske presse vært temmelig bitter og hatefull mot Frankrike – later til nå igjen å ha funnet hverandre. Og det heter nå på ny "de latinske søsternasjoner", og der kurtiseres over en lav sko. At Mussolinis diktatorregime i grunnen er franskmennene – der er individualister à outrance – usympatisk, er jo ingen i tvil om. Men uti politikken gjelder det jo ofte å holde gode miner til slett spill, hvis man kan oppnå noe derved.