Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 12. januar 1935

Foreningen Norvège–France har innbudt den tidligere politiprefekt i Paris, Mr. Jean Chiappe, til å holde et foredrag her. Mr. Chiappe er jo for tiden ledig på torget – efter at han ble avskjediget av den radikale regjering Daladier under februarrevolten i fjor – og har tiden til sin disposisjon. Begivenheten fant sted i universitetets aula, der var mer enn fullt besatt, da den elegante og livlige lille korsikaner besteg podiet. Foredraget var nærmest et kåseri om pariserpolitiet og dets meget kompliserte organisasjon, dets oppgaver og dets stilling i pariserbefolkningen. Mr. Chiappe kåserte uten manuskript, elegant og spirituelt, mens han spaserte frem og tilbake på estraden – som Bjørnstjerne Bjørnson gjorde det ved sine foredrag i min ungdom. Men man blir uvilkårlig noe nervøs ved denne uavlatelige vandring frem og tilbake – og da han talte i nesten to stive klokketimer, ble man uvilkårlig litt trett mot slutten.

Han fremholdt bl.a. at for å skaffe en god korpsånd innen politiet, var det nødvendig ikke blott i å holde streng disiplin og gi bestemte og nøyaktige instruksjoner, men også å spre smil og glede blant sine folk, å la dem komme sammen til fest av og til og gjøre sitt til at de følte seg som en stor familie.

Videre hevdet han at den dyktige politiprefekts oppgave i første rekke var å forebygge, å vite på forhånd når noe var i gjære og ha sine forholdsregler ferdige i tide.

Efter foredraget var der en middag på Grand Hotel, som hadde fått stor tilslutning. Jeg var plassert mellom vår bys politimester hr. Welhaven og rettspresident Michael Hansson, som nå for det meste bor i Paris, opptatt med internasjonale verv, og hadde det meget hyggelig.

Ved kaffen presenterte den franske minister, Mr. Amé Leroy, meg for Mr. Chiappe. Under vår samtale fortalte han meg, at han nå ville gå inn i politikken, og at han foreløpig ville stille seg til valg ved de forestående valg til Paris'' conseil municipal. Og da pariserbefolkningens gunst alltid har vært på hans side, idet han er meget populær innen alle lag i byen, behøver han sikkert ikke å frykte for ikke å bli valgt.