Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Oslo, 5. desember 1934

Stalins sekretær og medarbeider Kirov er blitt myrdet i Smolnypalasset i Leningrad. Og Stalin tar blodig hevn. Leningrad og Moskva har gjennomgått de samme blodige opplevelser som Berlin og München den 30. juni. Folk, der mistenkes for kontrarevolusjonært sinnelag, har man gjort kort prosess med. Og for å markere sin vrede over mordet på sin venn Kirov, har Stalin utstedt et dekret om at folk der har gjort seg skyldig i terroristiske handlinger, skal dømmes uten selv å få tale i retten eller å få en forsvarer. Heller ikke skal sådanne forbrytere ha adgang til å appellere en dom eller søke om benådning.

Det synes, som om man både her og der er på vei tilbake til den mørkeste middelalder. Man kan bare undre seg over, at der er frie norske borgere, der ennå er fulle av begeistring over slike karikaturer av rettsstater som Russland og Tyskland.