Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Oslo, 24. november 1934

Også denne høst har jeg vært i en rekke herremiddager for kongen. Først på Linderud hos Chr. Mathiesens, så hos Heyerdahls og endelig forleden på Munkedammen hos Boecks. Alle steder treffer man som regel de samme mennesker – kongen vil nok helst ha det slik. Han var i godt humør, og jeg synes han ser meget bedre ut, enn han har gjort i de siste par år.