Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Oslo, 17. oktober 1934

Også kommunevalgene foregår nå praktisk talt på en felles valgdag for det hele land. Og valgkampen har artet seg nesten like voldsom som foran et stortings­valg. Her i Oslo kanskje om enn hissigere. Og alle midler tas i agitasjonens tjeneste. Like inntil praktfulle fyrverkerier. Høyre hadde arrangert et stort fyrverkeri aftenen før valget som avslutning på valgkampen. Det var søndag aften, og skuespillet hadde selvfølgelig trukket tusener av skuelystne ned til havnen. Men jeg kan ikke tro, at partiet har vunnet en eneste stemme, og de tusener av kroner det kostet, kunne sikkert utrettet mer ved å anvendes på en annen måte.

Valgresultatet viser at den radikale stormbølge fra stortingsvalget i 1933 fremdeles strømmer over hele landet. Arbeiderne har erobret en rekke kommuner på land og i by, og blant byene også hovedstaden. Partiet vil også få fler­tall i en rekke fylker, hvor de borgerlige tidligere har hatt makten. Så lenge arbeidsløsheten er like stor, vil Arbeiderpartiets fantastiske, men smellende valgparole "Hele folket i arbeid" selvfølgelig øve en fascinerende virkning på massene. Og partiets løfter om panem et circenses til alle dårer jo meng­den, som har vanskelig for å forstå, at den selv direkte og indirekte mer selv var med på å betale gildet.

Det vil derfor sikkert ha sin nytte, at Arbeiderpartiet nå får sånn makt og ansvar, og velgerne kan få se, at de skjønne ord om "Hele folket i arbeid" selv under et arbeiderstyre under nåværende forhold umulig kan gjennomføres og bli til virkelighet.

Det vil nok fremdeles vise seg, at det er et vanskelig og komplisert problem å få bukt med den store arbeidsløshet. Men at store deler av ungdommen ikke kan få arbeid er så trist og demoraliserende for de unge, at alle må gjøre sitt ytterste for best mulig å råde bot herpå. Alle borgerlige må finne seg i å underkaste seg store ofre for å få arbeider i gang, som samtidig øker landets fremgang. Og jeg tror, de fleste av oss vil bringe dette offer med glede, hvis vi ser at der gåes planmessig frem, og hvis vi får følelsen av, at skatt­yternes penger ikke, som tidligere ofte har vært tilfelle, skusles vekk til ingen nytte ved tilfeldige og spredte bevilgninger i øst og vest. Arbeiderne må få inntrykk av, at de også i de borgerlige partier er en fast vilje til å søke å løse de sosiale spørsmål på en effektiv og for alle parter hederlig måte. Det vil vel da tilslutt kanskje gå opp også for arbeiderne, at den hellige egoisme på begge sider må vike for arbeidet for det allmenne vel.