Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Gausdal Høifjeldssanatorium, 23. august 1934

Valgene i Tyskland gav selvfølgelig Hitler en stor og avgjørende valgseier. Og dog har det vakt megen bitterhet blant nazistene, at der ikke har vært en enstemmighet blant velgerne. Det er ca. 10 % av velgerne, der har våget å stemme mot den Hitlerske lov – i enkelte byer har opposisjonen endog talt opptil 20 % av velgerne. At opposisjonens velgertall har vært ikke ubetydelig, viser de forrige valg, og det – til tross for at det er dårlig bevendt med valgets frihet – tyder jo på noe av hvert. Redslene fra den tyske Bartolo­meumsnatt den 30. juni har således formentlig tross alle bortfor­klaringer og benektelser fra offisielt hold ikke unnlatt å gjøre sin virkning ute blant de tyske velgere, der man har sin tenkeevne i behold.