Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Oslo, 31. juli 1934

Den europeiske situasjon har siden mordet på Dollfuss i Wien vært temmelig overopphetet. Krigsryktene har igjen svirret. Mussolini har latt Tyskland forstå sin vrede ved å samle betydelige troppemasser ved den østerrikske grense.

De siste dager har man imidlertid inntrykk av at situasjonen avspennes. Og fornuften vil forhåpentlig – i alle fall foreløpig – seire.

Hitler har sendt sin visekansler von Papen som tysk ambassadør til Wien til omplassering av den hjemkalte von Rieth. Det fortelles at det bare var ved inngripen av rikspresident von Hindenburg at von Papen unngikk å bli drept under massakren i Berlin i forrige måned. Det har vel derfor vært en glede for Hitler å få ham ut av regjeringen og fjernet på en ikke altfor sårende måte.