Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1934
Oslo, 6. mai 1934

Den kjente franske forfatter André Siegfried, professor ved Collège de France holdt forleden aften efter innbydelse av Alliance Française og det fransk-norske handelskammer et foredrag på universitetet om "La psychologie française et la vie politique en France". Det var et foredrag av de sjeldne. Mr. Siegfried er ikke alene veltalende, men også en åndfull og kunnskapsrik foredragsholder, som derfor holdt sitt auditorium i ånde fra første til siste setning.

Efter mr. Siegfrieds mening var der ikke og ville der neppe bli noen grobunn hverken for kommunisme eller fascisme i Frankrike. Først og fremst fordi den alminnelige franske borger setter sine individuelle rettigheter og sin individuelle frihet over alt annet. Og dernest er de aller fleste av de franske borgere "proprietaires". Og selv om majoriteten av velgere vel kan sies å ha "son cœur à gauche", så glemmer de aldri, at de samtidig har "sa poche à droite". Kommunismen vil derfor alltid bli dem fremmed.

Derfor så man, at da de radikale regjeringer hadde ført francen til avgrunnens rand, reagerte Frank-[rike] spontant og lot Poincaré komme til makten. Da de franske finanser var brakt noenlunde i orden igjen, lot velgerne igjen hjertet tale og stemte venstre. Da det så igjen viste seg, at de radikale regjeringer ikke maktet å skaffe balanse i statsbudsjettet og det truet med kaos, gjorde det franske folk igjen frontforandring. Tross tillitsvotumet i deputertkammeret fikk det veltet ministeriet Daladier og den gamle moderate Doumergue dannet sin samlingsregjering.