Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 30. november 1933

Redaktør Bjørn Thommessen, som er gift med min kusine Astrid Roll, er avgått ved døden av en ondartet lungebetennelse. Han ble kun 52 år gammel. Han var et sympatisk menneske med sterkt utpregede kunstneriske interesser og var en meget dyktig journalist, som var omfattet med megen hengivenhet av alle de mange, som på en eller annen måte var knyttet til "Tidens Tegn".

Jeg var til stede ved hans begravelse forleden. Den forrettende prest leste kun ritualet, og derefter skred avdødes bror, dr. Rolf Thommessen, hen til båren og holdt den egentlige minnetale. Han var øyensynlig dypt beveget, og talen formet seg som en vakker og formfullendt hyllest til "Lillebror", og gjorde øyensynlig et sterkt inntrykk på de mange, som var samlet om båren. Jeg for min del kan bare ikke forstå, at noen orker ved en slik anledning å gi sine helligste følelser til pris for en tilfeldig forsamling. Det står for meg som en krenkelse av privatlivets fred. Og må man i alle fall være til det ytterste taktfull og forsiktig i sine uttalelser. Og det var ikke dr. Rolf Thommessen.

Han sa bl.a. at ingen visste hvor Bjørn nå var, om han var gått over i det rene intet eller om han var våknet opp til en ny tilværelse. Han håpet at det siste var tilfellet, og han ville helst forestille seg ham som nå hvilende ved sin avdøde elskede mors bryst, "det menneske, han vel hadde elsket høyst av alt i verden".

Og der satt enken og måtte høre på denne sin degradasjon.

Jeg talte med Nini Roll Anker et par dager efter. Hun var som jeg helt forferdet over herr Thommessens taktløshet, men sa at Astrid var blitt så sint over denne forsmedelse i offentlighetens påhør, at det la en demper på hennes store sorg.