Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 14. juli 1933

Den franske legasjon er nå flyttet inn i sitt nye legasjonshotell i Drammensveien 80. Der var i den anledning en mottakelse der for noen tid siden, hvor jeg imidlertid var forhindret fra å gå. Og det var først i dag ved den vanlige 14. juli-mottakelse, jeg fikk anledning til å se den nye installasjon.

Jeg kjenner jo godt huset fra den tid generalkonsul P.A. Petersen residerte der. Men der er jo foretatt atskillige forandringer av den franske stat. Således er der gjort et tilbygg for å få garderoben utvidet, likesom verandaen er tillagt salongen, så denne er blitt meget rommeligere.

Frankrike har ved denne erhvervelse skaffet seg en standsmessig bolig, som står fullt på høyde med de andre stormakters legasjoner her, og den er utstyrt med megen smak og virker samtidig også hjemlig og hyggelig.

Der var forøvrig så mange mennesker der i formiddag, så det var vanskelig å få et fullstendig overblikk.