Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, juni 1933

Ministeriet Mowinckels ageren rundt boikottloven har vært den rene komedie. Først holder det den forrige regjerings proposisjon om boikottlov tilbake, da det fant den altfor vidtgående – eller rettere sagt fordi det måtte by Arbeiderpartiet denne gave til gjengjeld for dets støtte til å få ministeriet Hundseid styrtet. Så lar Mowinckel sin venn justisminister Paal Berg lappe sammen en ny lov, som imidlertid var så tannløs at den var jevngod med intet og falt selv flere av dets partifeller tungt for brystet. Vedkommende stortingskomité omarbeider loven, så den kommer mer i overensstemmelse med bonderegjeringens proposisjon, og regjeringen har nå intet å innvende mot de nye forslag, for hvilke Høyres ene representant fra Stavanger, advokat Norem, har den vesentlige ære. Visstnok er loven ikke ideell, men hvis den føres ut i livet med god vilje, vil den i alle fall sette bom for de verste utskeielser av Arbeiderpartiets terror. Fag­foreningen er gjort økonomisk ansvarlig for ulovlig boikott – det er det essensielle, hva Paal Berg og regjeringen ikke hadde våget å foreslå. Intet under, at Arbeiderpartiet føler seg snytt, og at dets fører i Stortinget hånet Mowinckel, som til slutt hadde måttet gå under åket, var kun rimelig.