Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 28. februar 1933

Tyskland skal snart atter gå til valg, og nazistene legger sin ytterste kraft i, at disse valg endelig skal gi dem den majoritet, som er nødvendig for, at de kan utøve makten helt alene og blåse i de andre partier.

Også kommunistene kjemper av alle krefter for å hindre at så skal skje.

Efter alt hva man hører der nede fra, gjærer det og syder det i folkemassene.

I dag heter det at kommunister har forsøkt å sette ild på det gamle keiserlige slott, men at ilden ble oppdaget så betids, at den ikke fikk anrettet større skade.