Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 15. februar 1933

Jeg har fra et hold – som jeg tror, jeg trygt kan betegne som meget pålitelig – i dag fått vite, at minister Wedel i høst skal ha hatt et forliksforslag ferdig i Grønlandssaken, hvortil han på forhånd hadde sikret seg Danmarks tilslutning, og som også statsminister Hundseid var enig i, men som plutselig ble trukket tilbake på grunn av motstand og trusler fra Ishavsrådets side, som brakte regjeringen og også stats­minister Hundseid selv til å skjelve i buksene og trekke seg tilbake fra videre forhandlinger.

Forliksforslaget skulle gå ut på, at våre fiske- og fangstrettigheter på Øst-Grønland skulle sikres for alltid, og at Danmark dessuten skulle åpne 2 eller 3 havner i Vest-Grønland for Norge.

Hvis så er tilfellet, ville jo de reelle interesser for norsk næringsliv være sikret og vår nasjonale prestisje reddet, og jeg må si at de herrer i Ishavsrådet, som uten videre har veltet disse forliksforhandlinger, og den regjering som har latt seg intimidere av de i dette spørsmål rent monomane herrer, spiller et høyt spill – og neppe har forståelsen av det store ansvar, de herved pådrar seg.