Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 4. februar 1933

Vi var i går i middag i den franske legasjon. Jeg hadde den engelske ministers frue, lady Wingfield, til bords. Hun er ganske underholdende og likefrem.

Ved kaffen hadde jeg en lengre samtale med utenriksråd Esmarch. Jeg spurte ham bl.a. om ikke min venn Johannes Irgens kunne ha chanse til å få gesandtstillingen i London efter Benjamin Vogt, som jo faller for alders­grensen til sommeren. Irgens har fortalt meg, at han gjerne ville ha London. Han liker seg ikke i Rom, og det var ham en stor skuffelse, at han ikke fikk Rom[!] ved Wedels avgang.

Esmarch mente, at Irgens burde ha chansen til å få London. Han har jo tidligere vært minister i London og har vært utenriksminister – det meste, som talte mot ham var, at han allerede var så til års – han blir 64 år. Hvis Mowinckel igjen kom til makten, var imidlertid Esmarch bange for, at Irgens'' utsikter ikke var så lyse. Det var Mowinckel – som for øvrig var Irgens'' intime venn i ungdomstiden – som så sterkt motsatte seg, at Irgens fikk Paris. Han tilgir ham nok ikke, at han brøt med Venstre, og efter en kort gjesterolle i "det frisinnede venstre" endog meldte seg inn i Høyre.

Og Esmarch mente, at det var all utsikt til, at Mowinckel ville velte regjeringen Hundseid innen kortere tid. Arbeiderpartiet er jo mer enn villig hertil – og sammen med dette har Venstre flertall i Stortinget.

Og han mente, at Mowinckel nå hadde vært så pass lenge borte fra Victoria Terrasse, at han – til tross for sine politiske ord under debatten om Lilleborgkonsesjonen om sin avskjed med regjeringsbenken for alltid – nå brente av lengsel efter igjen å holde sitt inntog der.