Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933




Oslo, 1. februar 1933

President Hindenburg har avskjediget general Schleicher som rikskansler og utnevnt Nazienes fører Hitler til rikskansler med den tidligere riks­kansler von Papen som visekansler. Det sies, at det er denne Hitler, som har arbeidet kraftig bak kulissene for å få president Hindenburg til å bite i det sure eple og la føreren for riksdagens største parti komme til makten. Men før han skred hertil, har presidenten sikkert mottatt for­sikringer fra Hitler om at hans sosialistiske program, som han har viftet med for å erhverve stemmer blant de arbeidsløse og misfornøyde, ikke er så alvorlig ment, hva forskjellige uttalelser fra ham i den siste tid også tyder på. I det Hitlerske ministerium er også opptatt føreren for de tysk-nasjonale, geheimråd Hugenberg, og føreren for Stålhjelmsorganisasjonen, general von Selde[sic], hvilket vel også har gjort det lettere for Hindenburg å sluke pillen.

Tiden vil vise, om Hitler formår å gjennomføre alle de gylne løfter, som har fått massene til å samle seg om ham. Men det våpenraslende språk han har ført, vil sikkert bevirke at den øvrige verden føler seg usikker og urolig for, hva som kan inntreffe. Når man har opphisset massene så lenge, kan der lett skapes et trykk, som kan føre til eksplosjon.