Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 31. januar 1933

I går var Barbara, Sisine og jeg til stede ved den fest, Alfred Stabells venner hadde innbudt ham til på hotell Bristol i anledning av hans 70-årsdag. Det var som et lite bevis på den takknemlighet, hans venner føler for ham og hans frue for all den festlige gjestfrihet og elskverdighet, de gjennom så mange, mange år viste oss, der de førte hus på sin vakre villa Kasbah ved Frognerkilen. Jeg har jo kjent Alfred helt fra barndommen av, og så lenge han residerte på Kasbah, var vi jo nærmeste naboer. Og han var alltid en god nabo.

Det ble en morsom og belivet fest – 70 à 80 gamle og unge. Det var det "gamle Kristiania", som møttes, og det inntreffer jo ikke så ofte mer.