Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 15. november 1932

Atter har det tyske folk vært kalt til valgurnene – Gud vet for hvilken gang i løpet av året. Men likeså lite denne gang som ved de tidligere valg har de kunnet skaffe et "regierungsfähig" flertall i riksdagen. Det eneste bemerkelsesverdige ved valgene er, at det Hitlerske nazistparti er gått ikke så lite tilbake, og at denne demagog således ikke lenger øver den hypnotiserende makt over velgermassene som tidligere.

Man kan vel ikke lenger fortsette med stadig å oppløse riksdagen, og det tyske folk vil vel fremdeles bli regjert med nødsforordninger og efter diktaturparagrafer.

I Amerika har der vært presidentvalg, og for første gang er valget efter krigen gått republikanerne imot. Hoover har lidd et forsmedelig nederlag, og demokratenes kandidat Franklin D. Roosevelt – en fjern slektning av den republikanske Theodore Roosevelt – er valgt til president med stor majoritet. Hva man ikke kan undre seg over, når man erindrer, at det Hooverske feltrop ved siste valg, fortsatt ”prosperity”, har slått så klikk at Amerika i hans presidenttid har måttet gjennomgå en av de mørkeste perioder i økonomisk henseende.

I Europa imøteser man med lyse forhåpninger virkningene av president­skiftet. Men jeg er bange for, at det ikke blir noen større forandring i det amerikanske syn på krigsgjeldproblemet. Og før krigsgjelden blir strøket, er der ingen utsikt til noen endring til det bedre i den fortvilte økonomiske situasjon hele verden over.