Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 13. november 1932

Det svenske akademi har tildelt den engelske forfatter Galsworthy årets litterære Nobelpris. Det ble altså ikke Johan Bojer, som fikk den, uaktet det visstnok har vært sterke krefter i bevegelse for å skaffe ham den.

Galsworthy er en mann midt i 60-årene og meget formuende, og noe særlig idealistisk drag i hans forfatterskap kan der vel neppe heller sies å være.

Det meddeles også, at han, da han fikk meddelelsen om, at han hadde fått Nobelprisen, uttalte, at han straks ville skjenke den bort til en eller annen institusjon.

Men mon det har vært Nobels tanke, da han opprettet sitt testament.

For Svenska akademien synes det å være dens ledende tanke så vidt mulig å fordele prisen mellom landene i tur og orden. Og nå var det Englands tur.