Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 30. oktober 1932

Vi var i går i stor fest hos generalkonsul Røwdes i anledning av deres datter Teddas bryllup med Halvor Heyerdahl, min venn og kompanjongs yngste sønn.

Festen holdtes i deres villa "Voksenhus" oppe på Voksenkollen, og var vi 90 til bords. Det var i sannhet en strålende og elegant fest, hvor intet var spart, og som det ikke er mange som kan holde i disse for de fleste så vanskelige tider.

Generalkonsul Røwdes karriere er jo også som et helt eventyr. Han kommer fra et fattig bondehjem på Sunnmøre. Efter litt folkeskoleundervisning kom han inn på en underoffisersskole og ble sersjant. Han kom hit til hoved­staden uten andre midler enn sin dyktighet og sitt gode humør. Begynte som butikkbetjent og senere som handelsreisende. Og nå sitter han med en av byens største manufakturforretninger en gros og som leder av den store gummifabrikk i Askim – som beskjeftiger 1 000 arbeidere – som han selv har grunnlagt og arbeidet frem til en av våre større industrielle be­drifter. Det var opprinnelig vesentlig kalosjer til hans egen forret­ning, som produsertes der. Nå driver fabrikken en betydelig eksportforretning av kalosjer og er utvidet til også å omfatte andre fabrikata som automobil­ringer m.v.

"Voksenhus" er et efter våre forhold meget stort hus, innredet med megen smak og en raffinert eleganse, og det rommer en av vår bys største malerisamlinger, hvor de beste av våre egne malere og flere av Frankrikes store malere er representert. Og jeg tror ikke, selv en streng kritiker ville kunne finne noe i dette hjem, som vitnet om "le nouveau riche". Der var ingen falsk tone, som brøt husets harmoni, som man jo så lett vill kunne tro.

Den unge brud er en meget vakker dame. Hun har oppholdt seg lenge i Paris og utdannet seg som malerinne. Og i år har hun nettopp fått antatt to av sine malerier på høstutstillingen i kunstnerhuset.

Da Røwde ikke har noen sønner, er det meningen, at Halvor Heyerdahl skal opptas i hans forretning, og han er allerede begynt sitt arbeid der.

Vielsen fant sted i den nye Ris kirke i vestre Aker, som jeg så for første gang. Den har en sjelden vakker beliggenhet, og kirkens indre var enkelt og smakfullt. Den var for anledningen smykket med et vell av blomster, hvilket i forbindelse med vakker solosang av fru Rigmor Nordby gjorde den kirkelige seremoni meget stemningsfull.