Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 9. juli 1932

I går foregikk Jakobs kremasjon i all enkelhet efter hans efterlatte skriftlige ønske. Han ønsket at hans bisettelse skulle finne sted uten all offisiell pomp og prakt og kun i overvær av hans nærmeste slekt. Bisettelsen ble derfor ikke annonsert.

Barbara og barna kom selvfølgelig hjem fra sine forskjellige landopphold, og min nevø Carl var kommet opp fra München til bisettelsen.

Bisettelsen ble allikevel en stemningsfull seremoni – fhv. sogneprest J.Fr. Gjesdahl i Frogner, som oftere hadde besøkt ham, holdt en vakker minnetale og gav efter min mening en riktig karakteristikk av Jakobs personlighet.

Det var et vell av blomster, bl.a. praktfulle kranser fra kongen og dronningen, kronprinsparet og prinsesse Thyra og prins Gustav av Danmark.

Efter bisettelsen spiste vi middag i hans hjem. Foruten oss kom Carli, Emil Finne og Sissi Finne med mann.

Carli reiser allerede i morgen tilbake til München.