Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 13. mars 1932

Fra Sverige kommer den ene sensasjonelle nyhet efter den annen av uhyggelig art.

Nylig var det efterretningen om, at den svenske arbeidsgiverforenings nylig avtrådte formann, häradshövding von Sydow, på den mest kyniske måte var blitt angrepet av sin egen sønn og i overvær av dennes hustru.

Jeg var for noen år siden sammen med von Sydow på Gausdals sanatorium, hvor vi hadde våre faste bridgeparti om aftenen. Han var en meget elskverdig og gemyttlig herre og hadde i sin stilling stor anseelse.

I går aften da jeg reiste hjem fra nevnte selskap, fikk jeg på sporvognen vite, at der var innløpt telegram om at Kreuger hadde skutt seg i Paris om formiddagen.

Der har jo av og til i den senere tid vært tale om, at den mektige finansmann og hans konserner hadde vanskeligheter, og ryktene herom fikk også uttrykk i pressen, men de ble alltid dementert på det mest kraftige. Alle hans selskaper har jo også like til det siste utdelt store dividender.

Efterretningen om selvmordet ledsages i dag av kommentarer om, at grunnen alene må søkes i et nervøst sammenbrudd på grunn av overanstrengelser. Det lyder jo ikke helt trolig, da Kreuger jo alltid har vært fremstilt som den rolige beherskede mann, som intet kunne bringe i affekt.

Vi får vel se.