Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 12. februar 1932

Jeg har vært noen dager inne i Odda til styremøte i Odda Smelteverk. Som for all eksportindustri er tidene ytterst vanskelige også på karbid- og cyanidmarkedet. Importforbud, tollmurer og det stadig minskede forbruk på verdensmarkedet tvinger bedriften til å gå med innskrenket produksjon, og det er da gitt, at bedriften må gå med underskudd, og der er heller ingen utsikter til, at der snarlig vil bli noen forandring til det bedre. Det er under disse omstendigheter alt annet enn behagelig å sitte i styret for industrielle bedrifter, som må være avhengig av eksport.

-----

Stortinget har gitt sitt samtykke til, at Norges Bank yter de to banker Den norske Creditbank og Bergens Privatbank den nødvendige støtte til å fortsette sin virksomhet, efterat begge banker også er blitt tilført ny kapital ved nytegning av aksjekapital. Bankene vil således ved moratoriets utløp om et par dager igjen kunne tre i fri virksomhet, og forhåpentlig vil uroen omkring disse banker da igjen legge seg i noen grad.

Men de vil vel begge bli helt dirigert av Norges Bank i den nærmeste fremtid.