Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 12. desember 1931

I går var jeg i middag på Linderud for kongen og kronprinsen.

Kongen så meget bedre ut enn før i sommer og i høst, når jeg har truffet ham. Han har nok hatt en ikke helt lett magekatarr. Mens han før ved middagene kun pirket litt i maten og mer spiste for et syns skyld, la jeg merke til, at appetitten nå var ganske god.

Jeg ble bedt til kongens kortbord, hvor der for øvrig ble mer passiar enn kortspill.

Blant annet var Grønlandssaken på tapetet. Kongen hadde gjennomgått Danmarks 1ste innlegg for Haagdomstolen i saken, som han fant meget tynt og lite overbevisende.

Kongen, som fremdeles avlegger min bror sitt ukentlige besøk, syntes som jeg, at det ikke går noe fremover med hans helbredstilstand, det går dessverre heller den motsatte vei.