Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 31. oktober 1931

Den franske statsminister Laval og utenriksminister Briands besøk i Berlin i forrige måned, som var imøtesett med atskillig spenning, da man fryktet for demonstrasjoner fra nasjonalsosialistene, det i Tyskland nå så mektige parti med østerrikeren Hitler som fører, forløp i det ytre meget pent. Det var så langt fra, at de franske statsmenn ble mottatt med fiendtlige demonstrasjoner, at de tvertimot ble hyllet av mengden og måtte ut på Hotel Adlons balkong og takke for hyllesten. Og fra folket lød kraftig ropene: "Vive la paix!"

Men om noen særlig viktige resultater av ministerbesøket har man ikke hørt. Besøket fødte kun det ene, at tyske og franske industriherrer skulle komme sammen for om mulig å få i stand forskjellige overenskomster for samarbeid.

Med enda større spenning ventet imidlertid verden på resultatet av stats­minister Lavals besøk hos president Hoover i Washington. Man hadde et svakt håp om, at det skulle være mulig, at Amerika ville oppgi noe av sin steile holdning i spørsmålet om gjeldsbetalingen, og at det skulle lykkes Laval å overbevise de amerikanske statsmenn om, at det også ville være i Amerikas egen interesse å fire noe og ikke være den ubønnhørlige kreditor.

Men resultatet svarte ikke til forventningene. Tvert imot later det til, at Lavals samtaler med den amerikanske senator Borah stilte det klart, at i dette spørsmål var Amerika ikke til å rokke.

Det mest positive resultat av besøket synes å være, at Amerika og Frank­rike har vært skjønt enige om å opprettholde gullstandarden, hvilket ikke kan lede til noen lettelse i den fortvilte europeiske situasjon.