Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 6. oktober 1931

Jakobs helbredstilstand går jo noe fremover, men han er jo klar over, at han ikke vil kunne makte på ny å overta sitt embete, og dette har han for noen tid siden meddelt kongen, som nå har innvilget denne, og som det var å vente, er hoffmarskalk Wedel Jarlsberg utnevnt til hans efterfølger.

Kongen har under hele Jakobs sykdom vært meget elskverdig mot ham, og helt siden han ble så frisk, at han kunne motta besøk utenfor sine nærmeste, har kongen minst en gang om uken avlagt ham et besøk.

Kongen har innrømmet Jakob en meget gentil pensjon.