Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 28. september 1931

Sent i går aftes – søndag – ble Kai, som nå er sekretær i finansdeparte­mentet, per telefon anmodet om straks å komme ned i departementet. Vi skjønte jo, at der måtte være noe viktig på ferde, og da han kom hjem ved 11-tiden, fikk vi beskjed om at også vi – samtidig med Sverige – hadde måttet følge Englands eksempel. Der var i går aftes ekstraordinært statsråd, og avisene kunne i dag meddele at også Norge hadde suspendert gullinn­løsningen, og at Norges Bank hadde satt diskontoen opp i 8%. Når kronen nå er løst fra gullet, er det vel det sannsynligste, at den ikke lenger kommer opp til sin gamle paritet. Og alle de offer, som i sin tid ble gjort og som rammet hardt til mange kanter, vil da dessverre være brakt forgjeves.