Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 10. juli 1931

Det går jo litt fremad med Jakobs helbredstilstand – lammelsen i benet begynner således å gi seg litt, men doktoren er ikke fornøyd med tilstanden og tviler på, at han kan bli helt frisk og arbeidsfør igjen.