Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 2. juli 1931

Jeg ble i morges ved 8-tiden vekket med det budskap, at Jakob var blitt syk om natten, og at jeg måtte komme dit opp hurtigst mulig. Da jeg kom deropp så jeg straks, at han hadde hatt en hjerneblødning, og at hele høyre side var lammet.

Da dr. Scheel litt efter kom til stede, fikk jeg dette bekreftet. Noen umiddelbar fare er det visstnok ikke, men doktoren kunne først om en 8 dagers tid si noe bestemt om, hvorvidt han kunne bli helt frisk igjen.