Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 13. mai 1931

Det viser seg nå, at den spanske revolusjon ikke kommer til å arte seg så fredelig og idyllisk, som man til en begynnelse trodde. Det går her som alle andre steder, hvor revolusjonsspøkelset viser seg – jeg ser bort fra de stadig tilbakevendende mer forunderlige revolusjoner i de søramerikanske republikker, når en tid er gått, vil bermen i befolkningen søke å tilfredsstille sitt hat mot dem, den har ansett som sine undertrykkere. Efter de siste under­retninger fra Spania, har kommunistene – russiske agenter skal også der ha drevet sitt underjordiske muldvarpsarbeid – satt ild på kirker og klostre og plyndret dem og også fordrevet og drept biskoper, prester og munker.

Regjeringen mener imidlertid å være herre over situasjonen.