Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 17. februar 1931

I går var vi i en meget hyggelig og belivet middag hos den franske minister Mr. Jaunez og frue. Foruten generaldirektør Aubert og frue og oss var det vesentlig diplomater – Höjer, den nye amerikanske minister Hofman Philip og frue, det portugisiske ministerpar samt statsminister Mowinckel og frue.

Den nye minister har foretatt atskillige endringer med møbleringen i lega­sjonen, så værelsene ser mer elegante ut og dog har de samtidig også fått et mer hjemlig preg. Noen for Frankrike verdig legasjonsbygning er imidlertid ikke Huitfeldts gate 3, og ministeren håper derfor, at den franske stat vil gå med på å selge denne eiendom og i stedet innkjøpe Drammensveien 80, generalkonsul Peter Arnoldus Petersens forrige eiendom, som det medisinske selskap har kjøpt, men som det igjen vil skille seg av med, da den på grunn av noen servitutter ikke kan utnyttes for dets øyemed. Den franske stat kan få eiendommen for 180 000 kroner, hvilket er en meget rimelig pris. Men i disse vanskelige tider er det vanskelig å finne liebhabere til så store eneboliger. Huitfeldts gate 3 vil den franske stat sikkert kunne avhende med gevinst, da de kjøpte den av svigermor for kun 65 000 kroner.

Middagen hos Jaunez bestod ikke av mange retter, men hva vi fikk, var aldeles utmerket tillaget, og da jeg efter middagen komplimenterte Mme Jaunez for den, fortalte hun meg, at æren tilkom hennes estiske kokkepike, som de hadde tatt med seg fra Reval, da de fant, at hun stod fullt på høyde med de franske kokker og var meget billigere.

Efter kaffen hadde jeg en lengere samtale med statsminister Mowinckel om Genéve og Nasjonenes Forbund m.v., som visstnok er kommet til å oppta mer av hans interesser enn den hjemlige politikk. Han er jo også nå valgt inn i rådet, og det er jo så sin sak å være ''Du'' og ''Deg'' med Briand, Curtius, Henderson osv. Det ble jo også for en tid siden sagt ham i Stortinget, at det var vel så viktig for en statsminister i disse hårde og vanskelige tider å holde seg hjemme enn å farte frem og tilbake mellom Genève og Oslo.