Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 31. januar 1931

Allerede i en middag hos Throne Holst i fjor vår, hvor styret for Trondhjemsforeningen i Oslo var gjester, hadde jeg lovet å holde et kåseri om trond­hjemsforhold i foreningens første møte. Da både Peter Egge og Johan Bojer har vært i utlandet i vinter, har imidlertid møtet vært utsatt. Ved juletider kom Bojer hjem, og i går fant da endelig møtet sted.

Vi hadde først fellesspisning og efter kaffen avleverte jeg så mitt kåseri ”Fra Trondhjem i 70–80-årene”. En rekke spredte minner om kunst- og teaterforhold, om det politiske liv i byen, om selskapeligheten, om det gamle trønderske handelspatrisiat, om gamle skikker osv. i en passende blanding.

Jeg hadde et meget lydhørt publikum, og jeg tror nok, at jeg ikke er altfor ubeskjeden, når jeg sier, at det gjorde megen lykke.

Professor Trampe Bødtker takket for foredraget og håpet, at jeg ville la det komme i trykken. Men derom har jeg mine tvil, skjønt kåseriet kanskje inne­holdt enkelte ting om kulturhistorisk interesse, som det kunne ha betydning å bevare.